🎉 𝐁𝟐𝐁 𝐂𝐀𝐒𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘: 𝐋𝐈𝐍𝐊𝐄𝐃𝐈𝐍 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒

🍀Brought to you by #WorldLineTechnology Có thể bạn đã nghe từ “LinkedIn”được thốt ra bởi các đồng nghiệp của bạn tại nơi làm việc. Nó xuất hiện như một từ ngữ quen thuộc trong các ví dụ kinh doanh Thương mại điện tử B2B khi một cá nhân tìm kiếm một công việc mới. Nhưng Thương mại điện tử B2B với các ví dụ như LinkedIn là gì? LinkedIn là một mạng xã hội dành cho các chuyên gia. Nó giống như một tấm danh thiếp khi bạn đi ra ngoài và gặp trực tiếp các chuyên gia khác sau đó bạn nói một chút về những gì bạn làm. LinkedIn tương tự như Facebook về bố cục và cung cấp tính năng rộng rãi. Mạng của bạn sẽ mở bằng cách thêm chúng làm “kết nối”, tương tự như cách bạn thực hiện yêu cầu kết bạn trên Facebook. Nó giống như một sự kiện mạng ảo lớn cho sự nghiệp của bạn. Thông qua hình thức lãnh đạo, bản thân LinkedIn là một phần quan trọng trong các ví dụ kinh doanh B2B. Công ty có thể quảng bá danh tiếng của bạn bằng cách chia sẻ nội dung từ cách thực hiện, các bài báo và tin tức về kinh doanh cho đến cả các cơ hội việc làm! LinkedIn cung cấp một cách tuyệt vời để được thông báo về các vấn đề và chủ đề của thị trường và tìm hiểu những người khác trong lĩnh vực của họ bằng kỹ thuật số!