**B2B-B2C Marketing Part.1: Cách Gây Ấn Tượng Với Khách Hàng Của Bạn**

B2B: Tạo cá tính riêng cho doanh nghiệp bạn Tính cách người mua giữa các chiến lược tiếp thị B2B và B2C là khác nhau. Các doanh nghiệp tiếp thị B2B thường hoạt động trong một thị trường thích hợp và thật dễ dàng để hiểu được nhân khẩu học của đối tượng mục tiêu của bạn. Tiếp thị B2B nhắm vào nhu cầu, sở thích và thách thức của các cá nhân đang mua hàng thay mặt / cho tổ chức của họ. Để thu hút họ một cách hiệu quả, hãy biên dịch và phân tích dữ liệu chính xác. Dữ liệu tiếp thị B2B có thể ở nhiều dạng, cả định tính và định lượng. Một số chiến thuật hiệu quả nhất cho dữ liệu là thông qua Google Analytics và nghiên cứu từ khóa. Ví dụ: việc đưa ra quyết định tiếp thị B2B trải qua nhiều cấp độ, nhân viên bán hàng gặp người quản lý bộ phận, người sau đó phải được chủ sở hữu doanh nghiệp chấp thuận trước khi kết thúc bán hàng. Cảm xúc không có chỗ trong bán hàng B2B. Các doanh nghiệp B2B có thể là đại lý quảng cáo, dịch vụ lưu trữ web và thiết kế đồ họa, nhà sản xuất đồ nội thất văn phòng và chủ nhà cho thuê văn phòng và mặt bằng bán lẻ. Các nhân vật B2B cũng có thể bao gồm nhiều người có ảnh hưởng và người ra quyết định, thay vì một cá nhân duy nhất.

**B2B-B2C Marketing Part.1: Cách Gây Ấn Tượng Với Khách Hàng Của Bạn**

B2C: Theo dõi xu hướng người dùng B2C như tên gọi Doanh nghiệp với người tiêu dùng, người bán cuối cùng là người tiêu dùng. Quy trình trải qua nhiều bước để đến tay khách hàng. Trong một thị trường lớn hơn thị trường B2B, các doanh nghiệp B2C tuân theo phễu tiếp thị khi có được khách hàng. Sản phẩm được tiếp thị cho người tiêu dùng và chiến lược B2C hiệu quả hơn nhiều bằng cách đẩy quảng cáo. Những hành động này nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo cảm xúc và mua hàng theo hướng sản phẩm có thể tạo ra một mạng lưới rộng lớn hoặc đạt được một số khách hàng tiềm năng đầu kênh đủ điều kiện. Bằng cách hiểu nhân khẩu học của các khách hàng tiềm năng trên cùng của kênh, các nhà tiếp thị có thể tạo ra doanh số bán hàng từ những khách hàng tiềm năng đó và tiếp thị lại cho những khách hàng tiềm năng đó. Việc triển khai các phễu chuyển đổi đơn giản nhưng hiệu quả có thể thay đổi cuộc chơi bán hàng trong kinh doanh B2C. Kết luận: Ví dụ tiếp thị B2B và B2C: Trong khi người mua B2B thường mua một tổ chức lớn hơn, thì người mua B2C thường là người dùng cuối của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Brought to you by #WorldLineTechnology