[CASE STUDY D2C] SEVENTH GENERATION (Unilever)

Seventh Generation cung cấp một dòng sản phẩm tiêu dùng dành cho phụ nữ của Unilever.
Bằng cách khuyến khích người mua làm một bài khảo sát, công ty có thể xác định trước các mặt hàng sẽ được bán ra trong vài tháng tiếp theo.
 
Điều thực sự làm cho mô hình kinh doanh D2C này trở nên đặc biệt là cách mà thương hiệu cung cấp thông tin sản phẩm để giúp phụ nữ hiểu chính xác các thành phần trong từng sản phẩm họ sử dụng. Seventh Generation cho biết việc tiết lộ thành phần rõ ràng sẽ giúp phụ nữ có thể đưa ra quyết định sáng suốt và sống lành mạnh hơn.
 
Nguồn: Shopify Plus