Cheetos (Frito-Lay)

Cheetos (Frito-Lay)

Cheetos không chỉ đánh cược nỗ lực D2C của mình, công ty còn tương tác với khách hàng theo cách mà hầu hết mọi người không bao giờ mong đợi-nó mời mọi người nhìn chăm chú vào món ăn nhẹ yêu thích của họ, thay vì ăn ngay lập tức. Cheetos đã tạo ra một nền tảng cuộc thi, nơi khách hàng có thể gửi những hình dạng Cheetos Crunchy độc đáo nhất mà họ tìm thấy để có cơ hội giành được 25.000 đô la.
Thương hiệu đã xây dựng thành công ban đầu để tạo ra Bảo tàng Cheetos, nơi người tiêu dùng có thể vào để giành lấy những gì họ thấy. Khách hàng gửi ảnh về các hình dạng snack Cheetos độc đáo cùng với mô tả để có cơ hội giành được thứ gì đó liên quan đến bất cứ thứ gì họ nghĩ là họ nhìn thấy.
Nguồn: Shopifyplus