D2C GIÚP TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG NHANH CHÓNG

Việc tiếp cận thị trường nhanh chóng là một điều cực kỳ quan trọng, nhất là ở lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Hoạt động D2C giúp giảm thời gian ra mắt một sản phẩm/dịch vụ trên thị trường từ 18 tháng xuống còn 3 tháng một cách hiệu quả. Với mô hình này, các nhà sản xuất không chỉ ở lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm mà ở những ngành nghề khác đều có thể giảm thiểu những rủi ro này bằng cách cho phép họ tung ra một sản phẩm sáng tạo mới ở một quy mô nhỏ hơn. Các nhà sản xuất có thể phát triển một sản phẩm cụ thể, kiểm tra nó trong một nhóm người chặt chẽ và sau đó nhận phản hồi của họ. Điều này cho phép các công ty sản xuất lớn về thời trang và mỹ phẩm có thể hiểu khách hàng của họ yêu thích và ghét gì về sản phẩm để họ có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi thích hợp. Nhờ đó mà các doanh nghiệp này cũng rút ngắn khoảng cách thời gian đổi mới sản phẩm/dịch vụ.
Nguồn: Brandvietnam