Mô hình D2C (kết nối trực tiếp với khách hàng) còn bị hạn chế ở những hạng mục nào?

Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0, các thương hiệu D2C đã thành công trong các hạng mục phong cách sống như quần áo, làm đẹp và nội thất gia đình. Đây là các hạng mục tiên phong đạt hiệu quả tốt khi các doanh nghiệp áp dụng mô hình D2C. Và thực sự Kết nối trực tiếp với khách hàng đã giúp cho các thương hiệu gây tiến vang lớn và cải thiện doanh thu một cách đáng kể.

Mô hình D2C (kết nối trực tiếp với khách hàng) còn bị hạn chế ở những hạng mục nào?

Các case study thành công này đang tác động lớn đến hạng mục hàng tiêu dùng đóng gói như FnB, chăm sóc cá nhân,… Việc xây dựng mô hình D2C sẽ giúp doanh nghiệp trong hạng mục này có được một lượng lớn khách hàng trung thành, thu thập thêm dữ liệu khách hàng và hiểu khách hàng hơn