Mùa hè này, Nike đã công bố hành vi mua hàng trực tiếp của người tiêu dùng

Mùa hè này, Nike đã công bố hành vi mua hàng trực tiếp của người tiêu dùng

Mùa hè này, Nike đã công bố hành vi mua hàng trực tiếp của người tiêu dung-một quy trình nhanh hơn để phục vụ khách hàng cá nhân trên quy mô lớn.
Đối với thương hiệu, vốn có truyền thống dựa vào các nhà bán lẻ khác để bán sản phẩm của họ, đó là một động thái chiến lược quan trọng tập trung vào việc phân phối thông qua trang web của họ và tại các cửa hàng của riêng họ với trọng tâm là 12 thành phố chính trên 10 quốc gia trọng điểm. Nỗ lực này dự kiến sẽ chiếm hơn 80% mức tăng trưởng dự kiến của Nike đến năm 2020.
Nguồn: Bringg Via #WorldLineTechnology