TƯƠNG LAI CỦA D2C

TƯƠNG LAI CỦA D2C

Với Thương mại điện tử chịu trách nhiệm cho một nửa tăng trưởng bán lẻ và ngày càng có nhiều công ty chuyển sang D2C, tương lai có vẻ tươi sáng cho lĩnh vực này nói chung. Trích dẫn từ nghiên cứu của Diffusion (thông qua Retail Dive ):
Một phần ba người tiêu dùng Mỹ có kế hoạch mua sắm ít nhất 40% từ các công ty D2C trong năm năm tới và 81% nói rằng họ sẽ mua ít nhất một lần từ một thương hiệu D2C Diffusion cho biết trong “Chỉ số ý định mua hàng trực tiếp đến người tiêu dùng năm 2018″.
Ngày càng nhiều người tiêu dùng khám phá ra sự tiện lợi và mức giá hợp lý của mua sắm trực tuyến D2C, điều này sẽ dẫn đến doanh số bán hàng cao hơn.
Nguồn: [Báo cáo] Chỉ số ý định mua hàng trực tiếp đến người tiêu dùng năm 2018